booked.net

חינוך

ילדים רצים - הורים מרוצים

ילדי גשר נהנים ממערכות חינוך קיבוציות, העומדות בראש סדר העדיפויות של הקיבוץ. 

אנו מאמינים כי חינוך בונה קהילה וקהילה בונה חינוך.

מערכת החינוך מטפחת כל ילד כפרט ומאפשרת לכל אחד להתפתח בכל הרמות- רגשית, חברתית וקוגניטיבית.
כל אחד לפי יכולתו, צרכיו והשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא.
אנו מפעילים צוותים חינוכיים, מקצועיים ויציבים עם תכנית עבודה חינוכית מותאמת לגילאים השונים.
מתקיימת בגשר מנהלת חינוך פעילה ומשפיעה, הכוללת נציגי ציבור, אנשי חינוך ומנהל/ת קהילה.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן