booked.net

ענף המדגה

מנהל ענף: ארנון לביא  

איש חמצן ובריאות הדג: שמיל כץ

צוות: ינון שולה ו3 עובדים זרים.

 

מדגה גשר מונה כ- 560 דונם בריכות ומגדלים בהן את סוגי הדגים הבאים: אמנון, קרפיון, בורי, מוסר, כסיף ובס.

אנו מזינים את בריכות הדגים בעזרת משאבות הניצבות בנחל תבור ומי הירדן,

אנו מקפידים על פיקוח והזיהום הסביבתי הנוצר מאיכות המים בעזרת מחזור המים אל בריכות הדגים ולענף הצומח.

 

עיקר יבול הדגים יימשה לקראת פסח ויימכר בדוכני הדגים.

מרבית תוצרת הדגים נמכרת לבית אריזה מסטר-פוד, קיבוץ גבע. 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן