booked.net

רפת

בשנת 2000 רפת גשר עברה לבית רימון ובשנת 2003 גם רפת אשדות עברה לבית רימון

וכך נוצרה שותפות של 3 קיבוצים: בית רימון, אשדות וגשר.

הרפת נמצאת על ההר הצופה על בקעת בית נטופה.

התחום העיקרי ברפת הוא ייצור חלב, כ 11.5 מיליון ליטר חלב בשנה. 

ברפת 1000 פרות ויונקייה לתפארת ובימים אלו נבנה מכון חליבה חדש.

צוות הרפת משקיע ללא לאות בתנאים לא פשוטים,

ומטרתם העיקרית למקסם את הרווח לבעלים.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן