booked.net

אלכסנדר (אלכס) ורמל 

אלכסנדר (אלכס) ורמל

י”ב בטבת תרע”ט – ז’ בניסן תש”ט
06/04/1949 – 15/12/1918

 

 

בן דוב וצילה. נולד ביום י”ב בטבת תרע”ט (15.12.1918) בעיר סמולנסק אשר ברוסיה. עלה לארץ בשנת 1922 עם הוריו, שהיו מראשוני-המתישבים בכפר-יחזקאל. תחילה למד בבית-הספר היסודי שם ולאחר-מכן נכנס לבית-הספר המקצועי על-שם מכס פיין שבתל-אביב. השתייך לתנועת “הנוער העובד” והיה מדריך בתנועה. בקרב חבריו וחניכיו הצטיין בפשטותו, ביושר-לבו ובגישתו לעבודה. בימי מאורעות-הדמים של תרצ”ו-תרצ”ט ליווה את ה”הגנה” בכל פעולותיה. בימים ההם יצא את המשק כדי לקדם את פני הכנופיות שהתכוננו להתקיף ישובים עברים. עבר את תקופת “חומה ומגדל”, עסק בשמירת-השדות, השתתף בליווי לשם הבטחת-הדרך, רדף אחרי כנופיות והיה אחד מפלוגות-וינגייט. ברבות הימים עזב את ביתו ואת המשק המסודר שהשקיע בו עמל רב, והצטרף לגרעין שייסד בשנת 1939 את קבוצת-גשר. היה מסור לכל תפקיד ומוכן לקבל על עצמו את הדרכתו של העולה החדש בדרכי-עבודה, כי הוא עצמו איש-עבודה היה. היה מראשוני-המצטרפים למערכות-הפלמ”ח כאשר נוסד. גם כאשר פרצה מלחמת-הקוממיות היה מן הראשונים שנקראו לדגל. השתתף בקרבות שונים מן הגליל ועד לנגב. כן שימש מדריך בקורס לרגמים. היה יוצא בראש-מחלקתו בלילות ומעביר נשק לצפת ולעין-זיתים  וכן שימש דוגמה ומופת לפקודיו. בגלל בריאותו הרופפת הועבר בראשית שנת 1949 למטה חטיבת “יפתח” בתור קצין המשטרה הצבאית החטיבתית. ביום ז’ ביסן תש”ט (6.4.1949) השתתף במסע לאילת ובשעת מילוי תפקידו נפל והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכפר-יחזקאל. הניח אשה ושתי בנות. ב”שלושים” הוציאה גשר אוסף-דפים לזכרו וביום-השנה הוציא הקיבוץ חוברת להנצחת-שמו. בית-טבע בגשר, הכולל בית-ספר וחדר-עיון, נושא את שמו של אלכסנדר.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי ‘יזכור’, שנערך ע’י משרד הביטחון)

לדף ההנצחה באתר יזכור של משרד הביטחון

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן