booked.net

חיים גרושקה 

חיים גרושקה

כ’ בתשרי תרצ”א – י”ח בניסן תש”ח
27/04/1948 – 12/10/1930

בן דורה ויעקב, נולד ביום כ’ בתשרי תרצ”א (12.10.1930) בווארשה, בירת פולין. בגיל תשע ניתכו עליו מאורעות מלחמת- העולם השנייה והכיבוש הנאצי. אביו נרצח ואמו מסרה אותו ואת אחותו, בתשלום דמי כלכלה, למשפחה נוצרית שתחזיקם אצלה כנוצרים. משנרצחה גם האם ושוב לא שולמו דמי הכלכלה, גורשו הילדים מבית המשפחה המארחת ושני הילדים הלכו לעבוד בכפר אצל האיכרים. פולנים נוצרים שהתיימרו להיות “ממוצא גרמני” (פולקס-דויטשה) חשדו בחיים שהוא יהודי ותפסוהו. הוא נמלט מידיהם והסתדר בעבודה בשכר המזון בלבד אצל איכר בכפר אחר כשבידו תעודות מזויפות כנוצרי. אחרי נסיגת הגרמנים מפולין מצא את אחותו ושניהם הצטרפו לקיבוץ “דרור”, משם יצאו לנדודיהם דרך מחנות-עקורים בגרמניה ואיטליה ובסכנות מעבר הגבולות, ובראשית שנת 1947 העפילו ארצה. אחרי מאבק עם החיילים הבריטיים בנמל חיפה גורשו לקפריסין ושם הצטרף לפלוגת-האימונים של ה”הגנה”. בסוף השנה, בהיות הארץ אחוזה כבר בלהבות מלחמת-העצמאות, הורשה לעלות והצטרף ל”חברת נוער” בקיבוץ גשר והחל מתערה בחיים ובעבודה.

בזמן הקרבות שימש מקשר בין העמדות והביא תחמושת למגינים. ביום י”ח בניסן תש”ח (27.4.1948), בשעת ההתקפה הגדולה בנשק כבד של הלגיון הערבי על גשר, נפגע קשה מרסיס פגז וכשנתאפשר להוציאו מקו האש אחרי חמש שעות מת כעבור שעה קצרה והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות באשדות יעקב.

זכרו הועלה בחוברת שהוציא קיבוץ גשר לזכר חלליו.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי ‘יזכור’, שנערך ע’י משרד הביטחון)

לדף ההנצחה באתר יזכור של משרד הביטחון

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן